รางวัลทั้งหมดของ PARADOX

paradox-mix

รางวัลรถติดคนติด (เพลง ขอ จากอัลบัม Freestyle) : FAT AWARDS #2 (พ.ศ. 2547)[3]

รางวัลท่อนฮุคเฆี่ยนใจ (เพลง ขอ จากอัลบัม Freestyle) : FAT AWARDS #2 (พ.ศ. 2547)[3]

รางวัลศิลปินยอดนิยม : FAT AWARDS #5 (พ.ศ. 2550)[4]

รางวัลศิลปินยอดนิยม : FAT AWARDS 2010 (พ.ศ. 2554)[5]

รางวัลศิลปินสามัคคีชุมชุน : bang award 2012